Tour Trường THCS Hiện Đông Hải Tổ Chức Tại Khu Du Lịch Nhà Mát Bạc Liêu.

HÌNH ẢNH

Tour Trường THCS Hiện Đông Hải Tổ Chức Tại Khu Du Lịch Nhà Mát Bạc Liêu.